2012/Nov/20

ภาพถ่ายการอบรมเทคนิคการเป็นล่ามแบบมืออาชีพ (ภาษาญี่ปุ่น) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก่อนไปญี่ปุ่นแค่วันเดียว 
และจบลงด้วยดี ด้วยควา่มร่วมมืออย่างน่ารักของลูกศิษย์ทุกคน
 
ครั้งหน้า ครั้งที่ 7 กำหนดวันแล้วครับ คือ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 นะครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet